HTML-lunttiin tehdyt muutokset

Tässä dokumentissa luetellaan muutokset, jotka Juhani Anttila on tehnyt Urpo Lankisen kirjoittamaan HTML-lunttiin.

Kyseiset sivut:


Varsinaisen ohjeen kannalta toissijaiset muutokset

Merkittävämmät muutokset

alkuperäinen tekstikorvaava tekstiperustelu (tai kommentti)
"Itse käytän XEmacs-editoria joka on äärimmäisen tehokas. Se keittää myös hyvää kahvia." "Wordpad on jo parempi. Sen rajoitukset tulevat vastaan laajempia sivukokonaisuuksia ylläpitäessä, eikä senkään korvaustoiminto osaa käsitellä useammalle riville jakautuvia tekstipätkiä." Halusin että ohje olisi (vielä) lähempänä "tavallista windows-käyttäjää". Toki Emacs on saatavilla myös Windowsille, mutta Wordpad on niissä jo valmiina ja on mielestäni varsin riittävä.
<P>, <IMG>, <HTML>, ALIGN <p>, <img>, <html>, align Yhtenäistin tagien (ja attribuuttien) kirjoitusasun. Jälkimmäinen tapa on mielestäni parempi mm. siksi, että se on koodia kirjoitettaessa ergonomisempi.
"Ns. metatieto sivusta (Tekijän nimi, muokkausohjelma, Kuvaus sivusta, hakusanat hakukoneita varten jne)" "Ns. metatieto sivusta (Kuvaus sivusta ja hakusanat hakukoneita varten jne.)" Jotkin metatiedot voisivat periaatteessa olla hyödyllisiä, mutta ohjeen luonteen takia en pidä niiden mainitsemista tarpeellisena.
Esimerkki head-osiosta Urpo Lankisen omalta kotisivulta ja sen toistot. Esimerkki head-osiosta sivulta Valokuvien käsittely Photoshopilla ja sen toistot. Pitihän minunkin mainostaa omia sivujani. :-) Tyylimääritykset jätin pois, koska niiden käyttöä ei käsitellä tässä ohjeessa enempää.
"Tämän kentän sisältö näytetään usein hakukoneissa sivun kohdalla sivun sisältönäytteen sijaan." "Tämän kentän sisältö näytetään joskus hakukoneissa sivun kohdalla sivun sisältönäytteen sijaan" Jälkimmäinen väite on todennäköisemmin totta myös tulevaisuudessa...
"Alue-elementtejä" "lohkotason elementtejä" Symmetrian vuoksi. Nimitys käytössä myös Web-julkaisemisen oppaassa.
"Sitaattilainauksia, jotka merkitään Q-tagein" "sitaattilainauksia, jotka voi merkitä <q>-tagein" Kts. seuraava perustelu.
"Huomaa: Q-tagin sisään ei tule lainausmerkkejä! Tätä kirjoitettaessa esim. Netscape 4.x ei laita Q-tagin ympärille lainausmerkkejä, mutta 6.x:n betaversio laittaa! Parempi jättää ne kokonaan pois sen sijaan että tulisi useammat lainausmerkit." "Huomaa: <q>-tagin sisään ei kirjoiteta lainausmerkkejä, sillä (uudemmat) selaimet laittavat ne <q>-tagin ympärille automaattisesti. On siis parempi jättää ne kokonaan pois sen sijaan että tulisi useammat lainausmerkit! Jos haluaa pelata varman päälle, voi <q>-tagin jättää kokonaan pois ja käyttää sen tilalla lainausmerkkejä." Yritin tehdä asian selvemmäksi. Vihjaan myös, että kyseessä ei ole ainoa tapa (koska tagi ei ole vielä kovin hyvin tuettu).
"Lienee selvää, että näissä kaikissa ovat lopputagit pakollisia." "Lopputagit ovat näissä kaikissa pakollisia." Siltä varalta ettei ole.
"'Vahvennettu' yleensä tarkoittaa samaa kuin lihavointi, ja 'korostettu' tarkoittaa yleensä kursivointia; tämä ei ole kuitenkaan kiveen nakutettua, ja ne voidaan sitäpaitsi muuttaa käyttäen CSS-määreitä. Yleisesti ottaen <EM> on se tagi, jota korostukseen käytetään." "Vahvennettu teksti näkyy usein lihavoituna, ja korostettu teksti kursivoituna. Tämä ei ole kuitenkaan kiveen nakutettua, ja se voidaan muuttaa käyttäen CSS-määreitä. Yleisesti ottaen <strong>-korostus on 'voimakkaampi' kuin <em>-korostus." -
"On myös vielä tasalevyinen fontti. Sillä merkitään usein näppäimistönpainalluksia (<KBD>) tai ohjelmakoodia (<CODE>)." "Näppäimistönpainallukset merkitään <kbd>-tageilla ja ohjelmakoodi <code>-tageilla. Nämä näkyvät usein tasalevyisellä fontilla." -
Esimerkkejä listoista (ilman listan alkioiden lopputageja). Esimerkkejä listoista (sekä ilman listan alkioiden lopputageja että alkioiden lopputageja käyttäen). -
"Lienisi myös hyvä mainita pseudo-URL mailto, jonka avulla voidaan tehdä sähköpostilinkki: <A HREF="mailto:wwwwolf@iki.fi">Minulle saa lähettää postia</A>." "Sähköpostilinkki tehdään käyttämällä pseudo-URLia mailto. Esimerkki: Minulle voi lähettää meiliä osoitteeseen <a href="mailto:juhani@iki.fi">juhani@iki.fi</a>." Sähköpostilinkistä pitäisi huomata heti, että se on sähköpostilinkki. Siksi linkkitekstinä on syytä olla sähköpostiosoite.
<img src="hauki.jpg" alt="[Kuva: Hauki vitriinissä]" width=200 height=125> <img src="hauki.jpg" alt="[Kuva: Hauki vitriinissä]" width="200" height="125"> On selkeämpää, kun attribuutit ovat aina lainausmerkeissä.
&aring;, &auml;, &ouml;, &Aring;, &Auml;, &Ouml; &nbsp; Jos selain ei osaa näyttää ääkkösiä sellaisenaan, se ei osaa näyttää niitä entiteetteinäkään. Sitova välilyönti on hyvä tietää.

Lisäykset

Poistot

poistettu tekstiperustelu
"LANG on hyvin yleinen attribuutti; sillä määrätään tagin sisällä olevan sisällön kieli (käyttäen kaksikirjaimisia kielikoodeja). Usein dokumentin kieli mainitaan -tagissa.", "Yleensä dokumentin kieli mainitaan -tagin LANG-attribuuttina, kuten seuraavissa on tehty." ja muut lang-attribuuttia käsittelevät osuudet ja esimerkit. En pidä attribuutin mainitsemista näin suppeassa ohjeessa välttämättömänä. (En ole tästä täysin varma. Minua saa yrittää käännyttää...)
"Siteeraukset voidaan merkitä <CITE>-tagia käyttäen, mutta kannattaa harkita tarvitaanko erillistä korostusta." Yleensä ei.