Kädet pokerissa

7        
5 5      
5 5 8 8  
5 5 5    
5 6 7 8 9
5 5 5 8 8
5 5 5 5  
5 6 7 8 9
5 5 5 5 5

Taustaa tästä sivusta

Tämä sivu on tehty muistilapuksi ennen kaikkea mobiilikäyttöön ja tulostettuna. Sivulla on kolme toisistaan poikkeavaa ulkoasua: 1) mobiiliversio 2) tulostusversio ja 3) versio leveitä näyttöjä varten.

Mobiiliversiossa korttien koko riippuu mobiilinäytön kulloisestakin leveydestä niin, että kortit ovat aina mahdollisimman isoja (näytön ollessa pystyasennossa).

Tämä on aikaansaatu määrittelemällä body-elementin font-size mittayksikköä vw (viewport width) käyttäen. Kaikki muut korttien muotoon ja asetteluun vaikuttavat mitat on määritelty em-yksikköä käyttäen, joten kortit pysyvät aina saman näköisinä.

Korttien reunaviiva on poikkeus: se on muotoiltu 1 pikselin levyiseksi, mikä on usein näytöllä kuin näytöllä niin ohut selvästi erottuva viiva kuin mahdollista ja tulostettaessakin ok.