Sisällys

Valokuvien käsittely Photoshopilla
WWW-sivuilla julkaisua varten

Adoben Photoshop-kuvankäsittelyohjelma on erittäin monikäyttöinen. Tässä ohjeessa rajoitutaan vain niihin Photoshopin perustyökaluihin, joilla skannatusta valokuvasta tai digikuvasta tehdään muutamalla työvaiheella sellainen, että se kelpaa WWW:ssä julkaistavaksi.

Ohje on tarkistettu viimeksi tammikuussa 2012, jolloin Photoshopin uusin versio oli CS5. Vaikka kaiken voi edelleen tehdä ohjeessa kuvatulla tavalla, nykyään esimerkiksi kuvan kääntämiseen on olemassa helpompiakin tapoja.

Yleistä

Tästä ohjeesta

Näppäinkomennoista

[kuva: työkalupakki]
kuva 1

Photoshopin näppäinkomennot on merkitty valikkoihin kunkin komennon viereen. Työkalupakin [kuva 1] pikavalinnat saa selville pitämällä hiirtä hetken aikaa halutun työkalun päällä. Seuraavassa joitakin yleisimmin tarvittavia näppäinkomentoja:

Skannauksesta

Kuvan muokkaus

[kuva: työkalupakin alareunan painikkeet]
kuva 2

Seuraavat työvaiheet on lueteteltu siinä järjestyksessä jossa ne on mielekkäintä tehdä. Hyvä originaali ja täydellisesti onnistunut skannaus voivat tehdä jonkun vaiheen tarpeettomaksi, mutta yleensä jokaista neljää tarvitaan.

1: Kuvan kääntäminen oikeaan asentoon

[kuva: valintatyökalu]
kuva 3

2: Rajaaminen

[kuva: History-paletti]
kuva 5
[kuva: rajaustyökalu]
kuva 4

Mieti mikä kuvassa on olennaista ja rajaa turha pois.

3: Kirkkauden ja kontrastin säätö

Seuraavassa esitetään kaksi tapaa muokata kuvan kirkkautta ja kontrastia. Ensin mainittu on yksinkertaisempi ja sopii useimmille kuville. Molempia voi käyttää samaan kuvaan. Pyri kuitenkin säätämään kirkkaus ja kontrasti sopivaksi mahdollisimman harvalla työvaiheella. Mitä useampaan otteeseen kuvaa säätää, sitä enemmän se hukkaa yksityiskohtia ja sävyjä.

Ensimmäinen tapa - Levels

[kuva: Levels-säätöikkuna]
kuva 6

Toinen tapa - Curves

[kuva: Curves-säätöikkuna, tumma ja vaalea pää]
kuva 8
[kuva: Curves-säätöikkuna, käyrän keskikohta]
kuva 7

4: Kuvan koko

5: Kuvan terävöittäminen

6: Kuvan tallentaminen sopivaan muotoon

Pikkukuvan (ns. thumbnail) tekeminen

WWW-sivuilla julkaistaviin kuvakokoelmiin on usein suotavaa liittää pikkukuvat, joista näkee kuvan aiheen jo ennen varsinaisen kuvan lataamista [3]. Pikkukuvasta voi tehdä joko yksinkertaisesti alkuperäisen pienennöksen tai pienennöksen, jossa kuvan tärkein aihe on rajattu varsinaista kuvaa tiukemmin [4].

Seuraavassa perehdytään jälkimmäiseen ratkaisuun, joka mahdollistaa kuvan tärkeimmän aiheen (esimerkiksi ihmisen) esittämisen suurempana kuin vastaavankokoisessa rajaamattomassa pikkukuvassa.

Vaikka useampi JPG-pakkaus heikentääkin kuvan laatua, pikkukuvan voi huoletta tehdä jo kertaalleen pakatusta kuvasta.

1: Rajaaminen ja kuvan koon määrittäminen

Keskenään samankorkuiset pikkukuvat on helppo asettaa siististi vierekkäin. Tällöin tosin pysty- ja vaakakuvien keskinäiset mittasuhteet eivät vastaa varsinaisten kuvien keskinäisiä mittasuhteita.

[kuva: Crop Options -paletti]
kuva 9

2: Terävöittäminen

Pikkukuvan terävöittäminen parantaa sen laatua huomattavasti. Siihen pätee muuten samat ohjeet kuin isommankin kuvan terävöittämiseen, mutta pikkukuvaa voi yleensä terävöittää hieman suuremmilla arvoilla.

Viitteet

  1. Pidemmän sivun pituudeksi kannattaa laittaa korkeintaan 800 pikseliä, jotta kuva mahtuisi skaalamatta ja vierittämättä useimmille näytölle. Facebook jättää [kesällä 2011] sellaiset kuvat pienentämättä, jotka ovat valmiiksi alle 700 pikselin mittaisia. [Takaisin]
  2. Photoshopin versio 5.5 on ensimmäinen, jossa JPG-tallennusikkunasta näkee heti pakattavan kuvan laadun. Vanhemmissa versioissa kuva täytyy avata tallentamisen jälkeen uudestaan, jotta pakkauksen vaikutuksen kuvanlaatuun voi nähdä. [Takaisin]
  3. Esimerkki pikkukuvien käytöstä valokuvakokoelmassa: Art goes Villa Solhaga. Pikkukuvia ei ole rajattu varsinaisia kuvia enempää. [Takaisin]
  4. Havainnollistava esitys pikkukuvan rajaamisesta varsinaista kuvaa tiukemmin: Relevance-Enhanced Image Reduction, viimeinen kappale. (Sivu on englanniksi, mutta asia selviää kuvistakin.) [Takaisin]

Julkaistu alun perin 3.11.2000. Sisältöä päivitetty viimeksi 26.1.2012. (Sivun alkuun lisätty yksi huomautus 14.11.2014.)
Juhani Anttila, juhani@iki.fi