rekaksois-logo

Miten sivuni katosivat -
Jukka Korpela kertoo

Osoitteissa, jotka alkavat http://www.hut.fi/u/jkorpela/ oli laaja aineisto mm. Web-sivujen tekemisestä, merkistöongelmista, kieliasioista, tekijänoikeudesta ym. Ne olivat muodostuneet suosituiksi niin Teknillisessä korkeakoulussa kuin muuallakin. Oikeastaan vasta sitten, kun ne oli poistettu, ymmärsin, miten tärkeitä ne olivat olleet monille ihmisille. Sivujen sulkemista voisi luonnehtia sekä kulttuuriskandaaliksi että hämäräperäiseksi operaatioksi. Olen itse mitä suurimmassa määrin asianosainen, koska kyse on minun sivustostani. Tässä on minun kertomukseni asiasta.

Yleiseltä kannalta olennaisia tapahtuneessa ovat mielestäni seuraavat:

Faktoja

Miten tilannetta on kommentoitu

Tiettävästi ainoa TKK:n taholta virallisesti esitetty kommentti aiheesta on viesti, jonka TKK:n atk-keskuksen johtaja lähetti paikalliseen nyysiryhmään tkk.atk-keskus.tiedottaa:

Jukka Korpelan ty=F6suhde Teknillisess=E4 korkeakoulussa p=E4=E4ttyy. 
T=E4st=E4johtuen
hänen tunnuksensa (ja www-sivunsa) on suljettu 17.1.2001.


TKK/Atk-keskus
Juhani Markula
_____________________________________________


Juhani Markula              E-mail juhani.markula@hut.fi
M.Sc(Eng.),  Director          Tel.  +358 9 451 4300
Helsinki University of Technology     Mobile +358 50 353 4114
Computing Centre             Fax   +358 9 464 788

Kyseinen ryhmä on olemassa vain TKK:n ylioppilaskunnan (TKY) ylläpitämässä palvelimessa Otaxissa (otax.tky.hut.fi). Otaxin ryhmät ovat, ainakin toistaiseksi, kaikkialta luettavissa; käytännössä sitä lukee TKK:n opiskelijoiden ja työntekijöiden lisäksi lähinnä joukko TKK:n asioista kiinnostuneita entisiä opiskelijoita.

Johtaja Markula on antanut atk-keskuksen henkilökunnalle määräyksen, että asiasta kysyttäessä sitä ei saa kommentoida vaan on sanottava, että kyse on TKK:n sisäisestä asiasta.

Digitoday julkaisi aiheesta 18.1.2001 jutun Jukka Korpela siivottiin pois työstään,

Asiasta on netissä keskusteltu aika paljon, mm. ryhmässä sfnet.viestinta.nyyssit otsikolla "Jukka Korpela poissa nyysseistä" (ja parin muunkin otsikon alla) ja paikallisesti Otaxissa ryhmässä tkk.atk-keskus.keskustelu otsikolla "Re: Tiedote". (Otsikko johtuu siitä, että johtaja Markulan tiedote asiasta oli otsikoitu "Tiedote". Koska se oli lähetetty moderoituun ryhmään, keskustelua on käyty sille rinnakkaisessa moderoimattomassa ryhmässä.) Kansainvälisistä ryhmistä mainittakoon ryhmässä alt.html otsikolla "OT: Jukka no longer at HUT" käyty keskustelu; siihen ovat useat ihmiset lähettäneet kopioita viesteistä, joita he ovat lähettäneet eri tahoille Teknilliseen korkeakouluun esittääkseen mielipiteensä tapahtuneesta.

Taustaa

Kysymys siitä, onko irtisanomiseni ollut laillinen ja korkeakoulun edun mukainen, on luonnollisestikin erotettava siitä, miten suhtaudutaan sen yhteydessä tapahtuneeseen sivujeni poistamiseen ja muihin toimenpiteisiin. Koska näilläkin asioilla voi olla jossain määrin yleistä kiinnostavuutta, kuvaan seuraavassa vielä lyhyesti asioiden taustaa ja tapahtumien kulkua.

Olen ollut Teknillisen korkeakoulun atk-keskuksen palveluksessa vuodesta 1974 alkaen, aluksi suunnittelijana, vuodesta 1979 alkaen erikoistutkijana, joka nimike on nyttemmin muutettu atk-erikoistutkijan nimikkeeksi. "Atk-erikoistutkija" on atk-henkilöstön nimikkeistön porras, ja työehtosopimus määrittelee tehtäviksi yleisesti alansa vaativien erikoiskysymysten selvittelyn ja toimimisen alansa asiantuntijana.

Tehtäväni ovat vaihdelleet suuresti samalla, kun atk:n käytön luonne on muuttunut. Työhöni on sisältynyt niin rutiinineuvontaa ja atk-teknisiä asioita kuten ohjelmien asennusta ja tekemistä kuin koulutusta, erityisselvityksiä ja työnjohtoakin. Viime vuosina olen keskittynyt nimenomaan erityisasiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja asiantuntemukseni saattamiseen muiden saataville kirjallisten selvitysten, ohjeiden ja neuvojen muodossa. Tosin suuri osa tästä tuotannostani käsittelee melko yksinkertaisia asioita, esimerkiksi jonkin ohjelman käytön perusteita, mutta erityisasiantuntemusta ja kokemusta vaativaa on silloin löytää tapa teknisten asioiden ilmaisemiseen ymmärrettävästi ja hahmottaa, mikä on lukijalle olennaista tietää.

Varsinaisiksi erikoisasiantuntemukseni alueiksi voisi luokitella seuraavat:

Konkreettisemman kuvan antaa ehkä seuraava luettelo eräistä WWW:ssä olleista laajahkoista (kirjasen kokoa olevista) julkaisuistani, joista useat ovat alallaan laajasti tunnettuja ja tunnustettuja:

Selityksenä sille, että suuri osa kirjoituksistani on englanninkielisiä, on muun muassa se, että näin niitä on voitu laajasti arvioida ja olen saanut paljon enemmän korjaus- ja kehitysehdotuksia kuin vain suomalaiselta lukijakunnalta olisin saanut. En myöskään pidä pahana, että tällä tavoin työni hyödyttää myös Suomen ulkopuolista maailmaa. Korkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat suurimmaksi osaksi osannevat englantia niin hyvin, että kieli ei ole kovin suuri ongelma. Joistakin aineistoistani olen tehnyt englannin- ja suomenkielisen version erikseen.

Tapahtumat

Vuodenvaihteen 1999/2000 tienoilla atk-keskuksen johtaja Juhani Markula sanoi haluavansa keskustella työtehtävistäni. (Tarkkoja ajankohtia en muista, enkä pysty tarkistamaan asioita, koska käyttäjätunnukseni atk-keskuksen tietokoneissa on poistettu 17.1.2001.) Keskustelu alkoi sillä, että hän sanoi kuulleensa kritiikkiä minusta, mutta hän kieltäytyi sanomasta, ketkä ovat kritisoineet ja miten. Pyrin kuitenkin kuvaamaan hänelle asiantuntemukseni alan ja toimintaani. Totesin tämän vaikeaksi. Mainintaani merkkikoodiasioista hän totesi, että eiväthän ä:t ja ö:t enää aiheuta ongelmia. Selostin, että itse asiassa aiheuttavat nekin ongelmia edelleen ja että varsinaisesti kyse on paljon laajemmasta aiheesta, johon kuuluvat niin eri kielten merkistöt kuin matemaattiset ja muut merkitkin. Mainintani ohjelmien käytön ohjeista puolestaan aiheutti kommentin, että eihän atk-keskus nykyisin voi enää kaikkien ohjelmien käytössä neuvoa. Toivoin kuitenkin hänen perehtyvän jollakin tasolla siihen, millaista aineistoa olen tuottanut ja tuotan, ja osittain tätäkin varten olen vuoden 2000 alusta pitänyt kronologista luetteloa uusista ja merkittävästi uusituista Web-sivuistani.

Markula esitti, että Oodi-hankkeeseen tarvitaan lisätyövoimaa, ja toivoi, että keskustelisin asiasta Timo Tuhkasen kanssa. Totesin, että olemme aiheesta yleisellä tasolla puhuneetkin ja että en näe, millä tavoin voisin hankkeessa avustaa. Lupasin kuitenkin vielä keskustella Tuhkasen kanssa. Keskusteluissa minulle ei kuitenkaan selvinnyt, millaisin työsuorituksin voisin hanketta edistää. Tuhkanen sanoi pitävänsä minua Perl-kielen asiantuntijana ja esitti, että tekisin Oodia varten tarvittavia ohjelmia (skriptejä), erityisesti tietoliikenteen turvallisuuteen liittyviä. Tähän sanoin, että vaikka olen pyrkinyt atk-alan laaja-alaiseen tuntemiseen, niin on joitakin osa-alueita, joista en tiedä juuri mitään, ja erityisesti sellaisia ovat tietokannat ja turvallisuus. (Tietoturva-asioissa olen nyttemmin pyrkinyt saavuttamaan valistuneen käyttäjän tason, mm. suomentamalla yleistajuisen tietoturvaoppaan RFC 2504. Tämä on aivan eri tason asia kuin tietoturvan tekninen toteuttaminen ohjelmilla.) Ohjelmointikielen osaaminen ei silloin paljoa auta. Sitä paitsi Perlin tuntemukseni on melko yleisluonteista, ja tekemäni Perl-ohjelmat ovat enimmäkseen muutamien rivien mittaisia ns. työkaluohjelmia tekstitiedostojen muokkaamiseen yms.

(Aiemmin olin Tuhkasen pyynnöstä pitänyt Perl-kurssin hallinnon atk:n tehtävissä toimiville. Sitä varten jouduin merkittävästi laajentamaan ja syventämään Perlin tuntemustani, jonka tiedän edelleenkin varsin puutteelliseksi. Olin toivonut, että kurssilla olisi päästy myös tietokantoihin liittyviin asioihin jonkun toisen henkilön esityksen pohjalta, mutta käytännössä kurssi jäi lähinnä Perlin yleisten perusteiden alkeiskurssiksi. Käsitykseni mukaan opetukseeni sinänsä oltiin tyytyväisiä.)

Muistini mukaan kävin Markulan kanssa vielä toisen keskustelun, jossa ei tullut esille uutta. Kun olin pyrkinyt selventämään tilannetta samaan tapaan kuin edellä olen kirjoittanut, Markula sanoi, että pystyisin kyllä Oodi-tehtäviin, jos vain haluaisin.

Sitten (21.2.2000) Markula kutsui minut huoneeseensa. Sinne saapuessani paikalla olivat myös Timo Tuhkanen, Jukka Seppänen ja Malla Virkkala. Markula antoi minulle paperin, jonka mukaan työtehtäväni ovat (tärkeysjärjestyksessä):

 1. OODI-projektiin Timo Tuhkasen antamien ohjeiden mukaisesti.
 2. Teknillistä neuvontaa ja opastusta vain domain hut.fi alueelta sinulle ja atk-keskukselle tai sen jollekin henkilölle/ryhmälle/toimijalle osoitettuun ja sinulle edelleen vastattavaksi toimitettuihin kysymyksiin vastaamiseen. Erityisesti korostan, että tekninen neuvonta ei käsitä juridisiin tms. kysymyksiin vastaamista. Näissä asioissa toimit Jukka Seppäsen antamien ohjeiden mukaisesti.
 3. Atk-keskuksen oppaiden kirjoittamiseen ja täydentämiseen Malla Virkkalan ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi siihen sisältyi vaatimus kirjallisesta raportoinnista kerran viikossa työtehtävistä (tehtävän nimi, tuntimäärä, kuvaus mitä on tehty).

Edellä sanotun perusteella tässä paperissa ei ollut mitään, minkä olisin voinut järjellisesti ottaa huomioon työssäni. Lisäksi kukaan mainituista kolmesta henkilöstä ei ole antanut minulle työtehtäviä tai ohjeita. - Luonnollisestikin olen pyrkinyt vastaamaan kaikkiin TKK:n piiristä tulleisiin minulle esitettyihin kysymyksiin, jotka kuuluvat atk-keskuksen toimialaan, mutta se on itsestään selvää muutoinkin. Mitä taas tulee atk-keskuksen oppaisiin, niin ei ole minun vallassani päättää, mihin kirjoittamiini ohjeisiin Webissä viitataan atk-keskuksen oppaiden luettelossa tai mitä niistä julkaistaan painetussa muodossa. Ohjeita olen kirjoittanut ja päivittänyt sen mukaan, minkä olen asiantuntemukseni perusteella arvioinut tarpeelliseksi ja minulle mahdolliseksi tuottaa. Virkkalan minulle oppaiden tarpeesta esittämä viimeisin pyyntö on ajalta ennen mainitun paperin antamista. (Asia koski oppaan "Ohjelmointi Unix-ympäristössä" muuttamista tavalla, jota pidin tarpeettomana. Asiasta keskusteltaessa Markula myönsi, ettei Virkkalalla ole pätevyyttä arvioida, olisiko ohjelmointiesimerkit muutettava Fortran-kielisistä C-kielisiksi.)

Lähdin siitä, että ei kannata yleisellä tasolla keskustella siitä, että Markulan paperin keskeisin osa, Oodiin liittyvä, osoittaa minulle tehtäväkentän, joka ei vastaa sitä, millaisia tehtäviä minulle voidaan työehtosopimuksen mukaan antaa ("alansa vaativien erikoiskysymysten selvittely ja toimiminen alansa asiantuntijana"). Asiahan havaittaisiin konkreettisella tasolla sitten, kun minulle osoitettaisiin nimenomaisia tehtäviä ja ilmenisi, että minulle ei ole niihin tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Minullehan olisivat käytännöllisesti katsoen täysin uusia sekä tietokantajärjestelmät yleensä että Oodissa käytetty erityinen ratkaisu, samoin kuin se sovellusalue (korkeakoulun opintoasioiden hallinto), jota Oodin on tarkoitus palvella. Sellaiseen paneutuminen ei veisi niin paljon aikaa, että Oodin aikataulut huomioon ottaen on hyvin vaikea nähdä, mitä hyötyä minusta voisi olla, paitsi ehkä jossakin kirjanpidossa, jossa lasketaan, mitä resursseja johonkin on allokoitu. Tämän mukaisesti en ole ollut yllättynyt siitä, että mitään Oodiin liittyviä yksilöityjä työtehtäviä minulle ei ole annettu.

Korkeakoulun hallintojohtaja lähetti minulle 14.11.2000 kirjeen, jossa sanottiin:

Hallinto-osastoon on saapunut oheinen atk-keskuksen johtajan Juhani Markulan allekirjoittama kirje, jossa Markula esittää, että Teknillinen korkeakoulu irtisanoisi työsuhteenne. Irtisanomisen perusteena esitetään kieltäytyminen annetuista työtehtävistä sekä työajan käyttöä koskevasta raportoinnista.

Sitten siinä pyydettiin kirjallista vastinettani asiaan. Vastaukseni oli seuraava:

Johtaja Markulan kirjeessä ei ole esitetty ainoatakaan minulle annettua työtehtävää, jonka olisin jättänyt suorittamatta. Hän vain viittaa ohjeeseensa, jossa hän on määrännyt kolme eri henkilöä esimiesasemaan suhteessa minuun, yksilöimättä, mitä näiden antamia tehtäviä en ole tehnyt.

Raportointivaatimus on liittynyt edellä mainittuun ohjeeseen, josta ei ole johtunut mitään minulle annettua yksilöityä työtehtävää. Näin ollen siihen vetoaminen on aiheetonta. Muutoinkaan eivät raportointikysymykset ole luonteeltaan sellaisia, joita voisi pitää sellaisena erityisen painavana syynä, jota työsopimuslaki irtisanomiselta edellyttää.

Näin ollen esitys on vailla perusteita. Tässä yhteydessä en puutu Markulan kirjeessä esitettyihin perättömiin väitteisiin toiminnastani ja sanomisistani, koska niitä ei ole esitetty irtisanomisperusteina.

Hallintojohtaja lähetti 4.1.2001 uuden kirjeen, jonka sisältö oli samanlainen mutta viittasi Markulan uuteen kirjeeseen. Liitteenä Markulan kirjeessä oli paksu pino lähinnä suomenkielisiä Web-sivujani tulostettuina, ja niihin oli värikynällä korostettu joitakin tekstejä. Uusi vastineeni oli:

Johtaja Markulan uudessakaan kirjeessä ei ole esitetty ainoatakaan minulle annettua työtehtävää, jonka olisin jättänyt suorittamatta. Kirjeen oheen oli liitetty Timo Tuhkasen ja Malla Virkkalan allekirjoittamat paperit, joissa esitetään arvioita minusta, mutta niissäkään ei ole yksilöity yhtään annettua tehtävää. Näin ollen ei ole mitään perusteita väittää, että olisin laiminlyönyt minulle annettujen tehtävien hoitamisen saati että laiminlyönnit olisivat sellaisia, että ne oikeuttaisivat irtisanomiseen.

Seuraavaksi tapahtui, että Markula kutsui minut huoneeseensa 17.1.2001 ja antoi minulle hallintojohtajan kirjeen, jossa työsopimukseni irtisanottiin ja todettiin irtisanomisajan olevan kuusi kuukautta eli työsuhteeni päättyvän 17.7.2001. Lisäksi hän sanoi, että minulle osoitetaan työpiste Otahallissa ja annetaan erityistehtäviä.

Irtisanomiskirjeessä luetellaan käyty kirjeenvaihto. Päätöksen perusteluissa ilmeisesti olennaisimmaksi tarkoitettu osa on tämä:

Kaiken asiassa saamansa selvityksen perusteella hallinto-osasto katsoo, että olette kieltäytynyt esimiehen Teille antamista työtehtävistä ja käyttänyt työaikaanne oman kiinnostuksenne mukaisiin asioihin, joita korkeakoulu ei ole sisällyttänyt, eikä ole halukas sisällyttämään työtehtäviinne. Edellä olevan perusteella ei ole edellytyksiä palvelussuhteen jatkamiselle.

Kiinnostavaa tässä on, että hallinto-osaston aiemmissa kirjeissä on viitattu vain työtehtävien laiminlyöntiin, jota muuten edelleenkään ei ole yksilöity, mutta irtisanomiskirje väittää myös työaikaa käytetyn muihin kuin työtehtäviin. Tämänsuuntaisia syytöksiä on Markulan kirjeissä ollut, mutta niihin en siis katsonut tarpeelliseksi puuttua, koska niitä ei hallinto-osasto maininnut harkinnassa oleviksi irtisanomisen perusteiksi. Lisäksi Markula ei ollut esittänyt, mihin hänen käsityksensä perustuivat. On mahdotonta oikaista väärinkäsityksiä, ellei tiedä niiden varsinaista sisältöä ja syitä.

Pian tämän jälkeen Markula lähetti atk-keskuksen sisäiselle sähköpostin jakelulistalle viestin, jossa sanottiin muistaakseni olennaisesti sama kuin edellä mainitussa viestissä Otaxissa.

Lisäksi jakelulistalle lähetetyssä viestissä kiellettiin atk-keskuksen henkilökuntaa kommentoimasta asiaa julkisesti ja käskettiin vastaamaan tiedusteluihin, että kyseessä on korkeakoulun sisäinen asia.

Tilanne oli tämän jälkeen aluksi se, että yritys mennä Web-sivuilleni aiheutti 404 Not Found -ilmoituksen, jonka merkitys on "sivua ei ole". Tämä lienee johtunut siitä, että tunnus tiedostoineen vain poistettiin, tekemättä muita toimenpoteitä. Sittemmin tilanne muuttui sellaiseksi, että vastaukseksi tulee sivu, joka sanoo suomeksi ja englanniksi edellä mainitun sekä sen, että sivujen uutta osoitetta ei ole tiedossa.

Ilmeisesti myöhemmin samana päivänä tietokoneeni irrotettiin korkeakoulun verkosta eli siitä poistettiin Internet-yhteydet. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että en voi lukea vanhoja enkä uusia sähköposteja enkä esimerkiksi ilmoittaa sellaisten luentojen ym. peruuntumisesta, joista olen sopinut sähköpostitse ja joita en voi tässä tilanteessa valmistella.

Mistä oikein on kysymys?

Tapahtumien todelliset syyt jäävät arvailtaviksi. En ole ollut epätietoinen siitä, että Markula ja jotkin muut tahot korkeakoulussa kokevat minut ongelmaksi. Tilanne ei ole ollut henkisesti helppo. Olin myös harkinnut hallittua siirtymistä toisen työnantajan palvelukseen. Toisaalta tiedän, että asiantuntemustani ja työpanostani arvostetaan korkeakoulussa monilla tahoilla. Tiedän myös, että osa asiantuntemuksestani olisi vaikeasti korvattavissa.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että keväällä 2000 tiedustelin Markulalta mahdollisuutta vajaan vuoden palkattomaan virkavapauteen. Olin käynyt neuvotteluja työtehtävistä, jotka olisivat liittyneet Internet-standardoinnin seuraamiseen ja siitä tiedottamiseen eräässä organisaatiossa, joka on yhdistysmuotoinen, jäsenenä mm. Teknillinen korkeakoulu. Kerrottuani tämän Markula sanoi tarvitsevansa miettimisaikaa ja palaavansa asiaan. Kun viikon kuluttua menin kysymään tilannetta, hän sanoi juuri lähettäneensä sähköpostia asiasta. Viesti sisälsi lyhyen kieltävän vastauksen.

Minulta on kysytty, arvelenko, että asian taustalla on niin sanottu tietoliikennesääntöjuttu. Pidän sitä mahdollisena, ja siksi selostan sen tässä niin lyhyesti kuin osaan:

Käsitykseni mukaan on ollut korkeakoululle eduksi, että sen tietoliikennesäännöistä on poistettu kohta, joka olisi antanut ylläpitohenkilöstölle sellaisen käsityksen, että sillä olisi oikeus lukea käyttäjien sähköposteja ilman lupaa. Toisaalta pidän hyvin mahdollisena, että tapahtumien kulku on vaikuttanut siihen, miten henkilööni ja toimintaani on suhtauduttu.

On myös spekuloitu, onko kirjoittelullani Usenetissä (keskusteluryhmissä, nyyseissä, news) ollut vaikutusta. Käsitykseni mukaan niillä henkilöillä, jotka ovat irtisanomisesta päättäneet, kuitenkaan tuskin on mitään ainakaan ensi käden tietoa kirjoittelustani. Osallistun etupäässä atk-aiheisiin keskusteluihin ja senkin olen tehnyt valtaosaltaan työajan ulkopuolella. (Toki joskus esitän myös yhteiskunnallisia näkemyksiä.) Ja kirjoittamistyyliäni on usein arvosteltu, ja aika ajoin olen joutunut kärjekkäisiinkin keskusteluihin. En kiistä, että tapani antaa neuvoja ja etenkin oikaista virheellisiä neuvoja niissä teknisissä asioissa, jotka uskon tuntevani, on usein niin lyhytsanainen ja suora, että se voidaan kokea tylyksi. En kuitenkaan usko saaneeni moniakaan vihamiehiä sillä tavoin. Päinvastoin sellaisetkin ihmiset, joiden kanssa olen ollut ns. napit vastakkain, ovat ilmaisseet tukensa minulle luettuaan tapahtuneesta.

Esimerkkinä viimeksi mainitusta liitän tähän vielä otteen William "Bill" Plattin viestistä, jonka lähetti TKK:lle ja tiedoksi alt.html-ryhmään.

This letter is to inform you that the page currently presented upon accessing this url http://www.hut.fi/removed/jkorpela/ reflects very poorly upon your university. Mr. Korpella is a well respected member of the internet community and the resouces he made available have helped thousands of people improve their web authoring skills and create a better internet.

- -

Helsinki University of Technology should consider themselves lucky to have a person like Jukka who has silently helped enhance the respectability of your university.

Kyseisen henkilön kanssa olin ollut niin huonoissa väleissä kuin osaan kuvitella mahdolliseksi kyseisenlaisella foorumilla. Tästä antaa kalpean aavistuksen huomautus, jonka hän liitti ryhmään lähettämäänsä viestiin: "I still think Jukka is an asshole, but what hut.fi did is wrong and they should be told so." (Kuten ryhmään lähettämässäni kommentissani sanoin, olen tämän jälkeen suhtautunut Billin - ja monen muun - kirjoitteluun eri tavalla kuin ennen. Olen päätellyt, että joskus äärimmäisen aggressiivisenkin kirjoitustyylin takana on pohjimmiltaan kunnioittava ja kunnioitettava asenne.)


Jukka Korpela
Tavoitettavissa huonosti meiliosoitteesta JukkaKorpela@hotmail.com ja kohtalaisesti puhelimitse numerosta 040 8448 617.


rekaksois-logo